Slovensky
Ďakujeme za vašu podporu.
Náš bankový účet:
IBAN: SK75 0200 0000
0028 5804 0256

Hlavička

Katolícka pútnická konferencia Nové svitanie 2015


Nové svitanie je katolícka pútnická konferencia,
ktorá sa bude konať 11.7. - 15.7.2015 na Skalke pri Trenčíne.
Tento rok opäť privítame stovky pútnikov z celého Slovenska a necháme sa povzbudiť živým Božím Slovom.
Téma tohtoročnej konferencie sa bude odvíjať v duchu biblického citátu:
„...ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi” [Jn 1,12]

Viac na www.novesvitanie.sk