Slovensky
Ďakujeme za vašu podporu.
Náš bankový účet:
IBAN: SK75 0200 0000
0028 5804 0256

Hlavička

Skalka - štúdia obnovy študentov FA STU


Tento školský rok študenti Fakulty architektúry STU pracovali na štúdii obnovy Skalky. Malý náhľad na ich úsilie si môžete pozrieť vo fotogalérií.

FOTOGALERIA