Slovensky
Ďakujeme za vašu podporu.
Náš bankový účet:
IBAN: SK75 0200 0000
0028 5804 0256

Hlavička

Nová web stránka PutnickeMiestoSkalka.sk

 
Všetky aktuálne informácie o pútnickom mieste Skalka pri Trenčíne nájdete na novej web-stránke:
 
 
Web stránka www.klastorskalka.sk od 1.2.2016 nebude aktualizovaná.