Slovensky
Ďakujeme za vašu podporu.
Náš bankový účet:
IBAN: SK75 0200 0000
0028 5804 0256

Hlavička

Uskutočnilo sa niekoľko brigád

brigadaOd založenia n.f. BENADIK sa uskutočnilo niekoľko brigád na Veľkej a Malej Skalke pod vedením p. J. Dužeka a p. P. Plška. Brigádnici odpracovali pri čistení okolia bývalého kláštora, kostola sv. Andreja-Svorada a sv. Benadika viac ako 200 brigádnických hodín a brigády budú pokračovať dalej.