Slovensky
Ďakujeme za vašu podporu.
Náš bankový účet:
IBAN: SK75 0200 0000
0028 5804 0256

Hlavička

Realizácia stavby

stavbaKoordinátorom a stavebným dozorom prác na Velkej Skalke (výstavba sociálneho prístavku) bude firma SIENA, s.r.o. Trencín.

Dodávatelom prác bude PAMIATKOSTAV, s.r.o. Trenčín.