Slovensky
Ďakujeme za vašu podporu.
Náš bankový účet:
IBAN: SK75 0200 0000
0028 5804 0256

Hlavička

Ďakujeme za vaše príspevky

Ku dňu 13. apríla 2011 sme od vzniku N.F. zaznamenali na účte N.F. prírastok 35 tis. EUR.
ĎAKUJEME !