Slovensky
Ďakujeme za vašu podporu.
Náš bankový účet:
IBAN: SK75 0200 0000
0028 5804 0256

Hlavička

Program púte 2012

brigady99MALÁ SKALKA

Sobota 21.júla 2012
17.00- spovedanie

19.00- Slávnostná svätá omša, celebruje Mons. Viliam Judák, diecézny biskup. Pri sv. omši bude požehnaná nová poštová známka s tematikou "Skalka". Po sv. omši o.biskup požehnaná novovybudovanú krížovú cestu Pobožnosť krížovej cesty.

22.00- Mládežnícky program

23.00- Sv. omša, celebrujú novokňazi nitrianskej diecézy s udelením novokňazského požehnania. Po sv. omši nočná adorácia pred vystavenou Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou, pod vedením modlitbových spoločenstiev

Nedeľa 22.júla 2012

6.00- Sv. omša, celebruje Stanislav Strapko, miestny farár

8.00- Gréckokatolícka sv. liturgia, celebruje o. Vladimír Skyba, generálny vikár Grécko-katolíckej bratislavskej eparchie

10.30- SLÁVNOSTNÁ SV. OMŠA, celebruje Mons. ThLic. Jozef Kráľ, apoštolský protonotár, kanonik Baziliky P. Márie Väčšej v Ríme, titulárny opát skalský. Po sv. omši uctievanie ostatkov sv. Andreja- Svorada a Beňadika a rozlúčka s pútnikmi


VEĽKÁ SKALKA

Sobota 21.júla 2012


11.00-21.00- prehliadka kláštora

15.00- Vernisáž 5. ročníka medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS

21.00- Staroslovienska sv. liturgia (o. Igor Cingeľ)


Nedeľa 22.júla 2012

8.00- 18.00- prehliadka kláštorafotogaleria - Púť Skalka 2012