Slovensky
Ďakujeme za vašu podporu.
Náš bankový účet:
IBAN: SK75 0200 0000
0028 5804 0256

Hlavička

3D model knižnice v Rajhrade

Kniznica v Rajhrade

Pracovníci Laboratoře geoinformatiky Univerzity J. E. Purkyně dokončili první verzi 3D modelu historického sálu benediktinské knihovny v Rajhradě. Díky jejich usilovné práci si můžete prohlédnout knihovnu z pohodlí svého domova.