Slovensky
Ďakujeme za vašu podporu.
Náš bankový účet:
IBAN: SK75 0200 0000
0028 5804 0256

Hlavička

Bulletin Skalka č. 5

Skalka Buletin 5

Prežívame s celou Cirkvou Rok viery a u nás na Slovensku aj Jubilejný Cyrilometodský rok, v ktorom osobitne ďakujeme našim vierozvescom, že priniesli svetlo viery našim predkom. Rok viery vyhlásil ešte pápež Benedikt XVI. z príležitosti 50. výročia začatia II. vatikánskeho koncilu. Tento rok začal 11. októbra 2012 a bude trvať do 24. novembra 2013. Jubilejný Cyrilometodský rok sa začal 5. júla 2012 a bude trvať do konca roku 2013. Druhý vatikánsky koncil bol najväčším zasadnutím Katolíckej cirkvi v jej dejinách. Mnohí považujú tento koncil za nové Turíce, prostredníctvom ktorých sa Cirkev stala otvorenou pre svet. Katolícka cirkev koncilom nastúpila cestu pravej reformy,  či duchovnej obnovy - obnovy viery.

Viera je dar, ktorý máme od Boha, lebo Boh sám robí prvý krok, aby nám vyšiel v ústrety. Ale viera je aj naša odpoveď, prostredníctvom ktorej Boha prijímame ako základ nášho života. Dnes je veľmi rozšírená tendencia odsúvať vieru do súkromnej sféry ako  čisto osobnú vec. Ale viera, ktorá je darovaná Bohom, je darovaná prostredníctvom veriaceho spoločenstva, ktorým je Cirkev a osobná viera každého z nás rastie a dozrieva práve v cirkevnom spoločenstve. Preto od nepamäti vznikali miesta, ktoré boli miestami viery, kam prichádzali veriaci, aby si tento dar vo svojom živote posilnili. Boli to miesta modlitby, rozjímania, ticha, ale i spoločných pútí a bohoslužieb. Takýmto najstarším pútnickým miestom u nás je Skalka pri Trenčíne. Preto sme radi, že z príležitosti 90-teho výročia vysvätenia prvých troch slovenských biskupov (13. februára 1921 v Nitre) sa obnovili aktivity vybudovania pútnickej Skalky, ako to v tých  časoch vyhlásili predstavitelia vtedajšej elity slovenského národa. V tomto zámere a odkaze sa vďaka novým nadšencom opäť pokračuje.

Nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák určil v Roku viery medzi posvätnými miestami Nitrianskej diecézy, na ktorých možno kedykoľvek počas tohto Roku viery, za stanovených podmienok, získať úplné odpustky, aj Farský kostol v Skalke nad Váhom a pútnické miesta na Malej i Veľkej Skalke. Preto by bolo dobré využiť tento rok a osobitne prichádzať na tieto posvätné miesta spojené s pôsobením sv. Andreja-Svorada a sv. Beňadika, a to nielen počas výročnej púte, ktorá býva z príležitosti ich sviatku. Povzbuďme a pozvime našich blízkych, našich známych, či priateľov a sami buďme príkladom. Posilnime svoju osobnú vieru, vieru našich rodín, ako i vieru celého nášho národa práve tu - na pútnickej Skalke!

Mons. Štefan Vallo
riaditeľ Biskupského úradu v Nitre

Bulletin č. 5