Slovensky
Ďakujeme za vašu podporu.
Náš bankový účet:
IBAN: SK75 0200 0000
0028 5804 0256

Hlavička

Slávnostná vernisáž Ora et Ars 2013Srdečne Vás pozývame na slávnostnú vernisáž výstavy
6. ročníka medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia
ORA ET ARS – SKALKA 2013
v historickom areáli bývalého kláštora na Veľkej Skalke pri Trenčíne
dňa 20. 7. 2013 (sobota) o 15.00 hod.

Hlavný organizátor:
Mesto Trenčín
Spoluorganizátori:
Trenčiansky samosprávny kraj
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
Farský úrad Skalka nad Váhom
T-VIA, o. z.
Krajská knižnica Michala Rešetku v Trenčíne

V programe účinkujú:
• autori zúčastnení vo výtvarnej, literárnej a hudobno-literárnej sekcii 6. ročníka sympózia ORA ET ARS – SKALKA 2013
• gréckokatolícky katedrálny miešaný spevácky zbor Kyrillomethodeon z Bratislavy
• hosť hudobno-literárnej sekcie, členka Radošinského naivného divadla, autorka textov piesní,
speváčka: Simona Martausová
• moderuje: Štefan Bučko

ÚČASTNÍCI 6. ročníka sympózia Ora et Ars – Skalka 2013:
Výtvarná sekcia:
Česko:
• Petra Baroňová, Uherské Hradiště
• Oldřich Štěpánek, Kostelec
Maďarsko:
• László Lonovics, Békešská Čaba
Poľsko:
• Eugeniusz Molski, Nowy Wiśnicz
Španielsko:
• María Jesús Rivero, Bratislava
Slovensko:
• Július Bruna, Trenčín
• Igor Cvacho, Žilina
• Stanislav Lubina, Nemšová
• Pavol Rusko, Ružomberok
• Jaroslav Uhel, Banská Bystrica
• Jozef Vydrnák, Dubnica nad Váhom
• Vladimír Zábel, Žilina

Literárna sekcia:
• Rudolf Dobiáš, Trenčianska Teplá-Dobrá
• Erik Jakub Groch, Uloža
• Rudolf Jurolek, Breza
• Juraj Kuniak, Kordíky

Hudobno-literárna sekcia:
• Vlastimil Dufka SJ, SLD, Bratislava
• Daniel Hevier, Bratislava
• Simona Martausová, Bratislava

Kurátor podujatia a výstavy po sympóziu:
• PhDr. Marián Kvasnička, historik a znalec umenia

Pozvánka na vernisáž
J.Bruna - Panoramatická štúdia kláštora
Katalóg výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS – SKALKA 2013
OKNO do obnovy – Literárna príloha ku katalógu ORA ET ARS – SKALKA 2013