Slovensky
Ďakujeme za vašu podporu.
Náš bankový účet:
IBAN: SK75 0200 0000
0028 5804 0256

Hlavička

Mariánsky benefičný koncertSrdečne Vás pozývame v nedeľu 8
. septembra o 19:00 na nádvorie trenčianskeho hradu na benefičný mariánsky koncert.

Účinkujú: The Gospel Family, Ida Rapaičová, Zuzana Laurinčíková

Vstupné dobrovoľné na podporu a rozvoj pútnického miesta Skalka.

Pozvánka na koncert
web stránka súboru The Gospel Family