Vyhodnotenie projektu "Benediktínskymi cestami"Projekt cezhraničnej spolupráce „Benediktínskymi cestami“
číslo projektu SK/FMP/06/029

Predmetom projektu bolo okrem nadviazania cezhraničnej spolupráce s moravským Rajhradom v oblasti kultúry a pútnických aktivít, vybudovanie náučného chodníka v najstaršom pútnickom mieste na území Slovenska. Realizácia sa uskutočnila vďaka mládežníckej výmene v dvoch turnusoch v lete 2012. Študenti z gymnázia v Židlochoviciach a Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne sa podieľali na realizácii projektu na Skalke a benediktínskom kláštore v Rajhrade. Výsledkom je zrealizovaný náučný chodník na Skalke a podiel na obnove časti kláštora v Rajhrade, ale aj pokračujúca spolupráca pri rozvoji pútnických, kultúrnych a mládežníckych aktivít.

Projekt bol ukončený záverečnou správou zo dňa 7.5.2013. Dňa 16.10.2013 bola urobená kontrola na mieste pracovníkmi TSK Trenčín a prijatá záverečná správa bez zistených nedostatkov.

S radosťou môžeme oznámiť, že záverečná správa mikroprojektu "Benediktínskymi cestami" bola prijatá a deklarované výdaje vo výške 22 792 € boli uznané ako oprávnené. Ďakujeme všetkým čo sa podieľali na úspešnej realizácii a dokumentácii projektu.

Za realizátora projektu N.F. Beňadik sa kontroly zúčastnil projektový pracovník Pavol Plško, účtovníčka pani Irena Ježíková a spolupracovník N.F. Beňadik MUDr. Ivan Horváth.