Slovensky
Ďakujeme za vašu podporu.
Náš bankový účet:
IBAN: SK75 0200 0000
0028 5804 0256

Hlavička

Prestížna cena FRA ANGELICO pre akademického maliara Juraja Oravca

cena_fra_angelikaTo, že pútnické miesto Skalka má svoju atmosféru, svoje GENIUS LOCI, ktoré praje nielen rozvoju ducha a viery, ale aj umeleckým múzam, vieme už dávno. Dokazuje to mnoho výtvarných a literárnych umeleckých diel, ktoré na tomto mieste vznikli, alebo boli ním inšpirované. A nie sú to len diela vytvorené v súvislosti s medzinárodným výtvarno-literárnym sympóziom ORA ET ARS. Skalka a téma pustovníkov či svätcov, biblické motívy či výzdoba sakrálnych priestorov sú dôležitými segmentmi bohatej tvorby akad.maliara Juraja Oravca. Od malých grafík až k monumentálnym dielam.

Konferencia biskupov Slovenska každoročne oceňuje cenou FRA ANGELICO významný prínos pre rozvoj kresťanskej kultúry popredných slovenských umelcov. V kategórii výtvarného umenia sa stal laureátom tohto ocenenia akad.maliar Juraj Oravec aj vďaka tvorbe, s ktorou sa môžeme stretnúť v našom bezprostrednom okolí. Je to predovšetkým vynikajúce stvárnenie novej Krížovej cesty na Skalke, či triptych svätcov (sv.Andrej-Svorad, sv. Beňadik, sv. Sedembolestná Panna Mária), ktorá zdobí počas výročných pútí na Skalke liturgický priestor. Vynikajúce Oravcove vitráže môžeme nájsť vo svätostánku kaplnky Fakultnej nemocnice v Trenčíne a mnoho jeho olejov s biblickými motívmi je u súkromných zberateľov. Pán Juraj Oravec a s ním aj pán Jozef Vydrnák sú takpovediac „dvornými“ výtvarníkmi spolupracujúcimi s n.f. BEŇADIK. Preto sa z ocenenia tešíme, sme na pána Oravca hrdí a srdečne gratulujeme.

Pána Juraja Oravca sme sa spýtali:

Čo pre Vás znamená kresťanské výtvarné umenie?

Umenie je sprievodným javom ľudskej činnosti od počiatku jej existencie. V našich geograficko-historických súvislostiach sme jednoznačne ovplyvnení kresťanským umením. Umelecké diela vznikali na pozadí silných duchovných príbehov Starého a Nového zákona... Architektúry európskych aj svetových miest a dedín sú do značnej miery špecifikované kresťanskou minulosťou. Konfrontácii s takouto danosťou sa nemôže vyhnúť nielen žiaden človek, ale aj žiaden umelec.
Nech už človek tvorí čokoľvek, musí sa opierať o svoje základy. Je dobré prijímať výzvy a je dobré mať platformu pre konzultáciu s inou kultúrou...

Ako vnímate Skalku v súvislosti s Vašou umeleckou tvorbou?
Príbeh "Skalky" sa pre mňa začal intenzívnejšie v momente, keď som bol oslovený na realizáciu Krížovej cesty. Do tej doby som vnímal toto pútnické miesto dosť civilne. Až účasť na sympóziu Ora et ars, naklonila moje umelecké senzory k vnímaniu duchovnej hĺbky tohto miesta a jeho odkazu. Vtedy som si uvedomil, že dostávam šancu, ktorá sa nezjavuje každému. Začal som študovať históriu a pri vytváraní jednotlivých zastavení som sa usiloval o jednoznačný, moderný odkaz. Moje stvárnenie Krížovej cesty je z hľadiska formy akýmsi "dopravným" značením pre veriacich. Obsahová náplň je do značnej miery daná svojou ikonografiou, obohatená o Cyrilo-Metodský náhľad textov Mons. Judáka. Dúfam, že moja práca na Krížovej ceste neobohatila len mňa, ale aj všetkých ľudí, ktorí navštívia toto pútnické miesto...