Slovensky
Ďakujeme za vašu podporu.
Náš bankový účet:
IBAN: SK75 0200 0000
0028 5804 0256

Hlavička

Príďte povedať svoje „áno“ životu a rodine do Trenčína!

V týchto dňoch už po štrnásty raz prebieha na celom Slovensku kampaň „25. marec – Deň počatého dieťaťa“, ktorú tradične organizuje občianske združenie Fórum života s partnermi počas marca a apríla. Jej cieľom je šíriť úctu k ľudskému životu od momentu počatia, zdvihnúť hlas na obranu tých, ktorí sa ešte sami brániť nedokážu a mobilizovať spoločnosť k podpore a pomoci pre deti a celé rodiny. „Tento rok chceme myšlienkovo nadviazať na minuloročný septembrový Národný pochod za život v Košiciach. Aby sme dali najavo, že účasť desiatok tisíc ľudí na tejto krásnej manifestácii života nebola iba sezónnou záležitosťou, ale stále trvá a naberá na intenzite v celospoločenskom meradle,“ vysvetľuje predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová. Hlavná téma kampane znie „Slovensko za život“ a tohtoročnou novinkou na jej podporu sú verejné zhromaždenia vo všetkých krajských mestách. Šnúra sa začala 22. marca v Žiline a vyvrcholí 13. apríla v Bratislave. Do Trenčína vás pozývame v sobotu 5. apríla od 15:00 do 17:00 hodiny, stretneme sa na Mierovom námestí. Príďte aj vy ukázať, že na živote a rodine záleží!

Program verejných zhromaždení zahŕňa hudobné vystúpenie, príhovory zástupcov Aliancie za rodinu, Fóra života, zástupcov pro-life a pro-family organizácií a inštitúcií z daného regiónu, prezentáciu konkrétnej pomoci tehotným ženám a matkám v núdzi spojenú so svedectvom žien, ktoré vo svojom živote riešili dilemu, či nechať svoje dieťa prísť na svet, alebo ísť na potrat. Deň počatého dieťaťa má totiž okrem celonárodného mobilizačného rozmeru aj veľmi osobnú dimenziu, predstavujúcu  to najintímnejšie ľudské puto medzi matkou a jej dieťaťom. „Nakoľko jedným z nosných programov Fóra života sú projekty konkrétnej pomoci tehotným ženám a matkám v núdzi, rozhodli sme sa ponúknuť v rámci kampane skutočný príbeh dvojročnej Viktórie, ktorej mama uvažovala o potrate. Vďaka tomu, že vyhľadala našu pomoc, sa podaril malý zázrak a dnes sa spolu tešia zo života plného lásky,“ vysvetľuje Zuzana Stohlová Kiňová, koordinátorka projektov konkrétnej pomoci Fóra života. Symbolom úcty k životu je biela stužka, ktorú počas celej kampane, najmä na verejných zhromaždeniach, rozdávajú dobrovoľníci. Pozývame všetkých, aby si takúto stužku pripli na odev a dali tak najavo, že sú ZA ŽIVOT.

Viac na www.25marec.sk

Tešíme sa na vás 5. apríla v Trenčíne!