Slovensky
Ďakujeme za vašu podporu.
Náš bankový účet:
IBAN: SK75 0200 0000
0028 5804 0256

Hlavička

Bulletin Skalka č. 6

Skalka Buletin 6

Všetky cesty vedú do Ríma...
O Slovensku je známe, že okrem hlbokej mariánskej úcty sa v našom národe od začiatku prejavuje hlboká oddanosť rímskemu biskupovi – Svätému Otcovi.
 
Samozrejme náš pohľad na Rím nie je záležitosťou len týchto dní, ale naše duchovné spojenie s Večným mestom  a Petrovou katedrou trvá už vyše 1100 rokov. Význam i zmysel kresťanstva si už dávno naši predkovia zhrnuli do pojmu „dedičstvo otcov“, čiže do cyrilo-metodského kultu, ktorý nikdy neprestal pôsobiť v našich dejinách, ale tu žil a účinkoval ako živá sila viery, udržiavajúca nás v ťažkých časoch našich dejinných osudov. 

Toto stretnutie dvoch rozdielnych svetov už v 9. storočí európskeho politického ranoveku ukazuje ťažkú úlohu Ríma v ustaľovaní globálnej stability Európy aj na cirkevnom poli. Tak vyrástol u Slovákov cyrilo-metodský kult ako symbióza slovenskej duchovnej i národnej orientácie. Slováci a Rím, to znie dosiaľ v našom svete i chápaní ako Slováci a Európa alebo Slovensko a Európa. Nech ako bolestné a tragické i smutné boli dlhé stáročia zápasov o slovenské bytie a národnú i politickú identitu Slovákov, osvetľované cyrilo-metodským krížom zostali nám trvale živými fakľami na dejinných cestách slovenského vývoja. Ani po zániku  veľkomoravskej štátnosti nezaniklo však spojenie s Večným mestom.

Napriek  rôznorodej nepriazni zostali sme  živými  a spojení s Rímom až do týchto  čias.  Po národnom oslobodení -  Rím – sa ponáhľal rešpektovať nápravu tisícročných krívd a už 13. februára 1921 boli v Nitre vysvätení prví slovenskí biskupi: Marián Blaha pre Banskú Bystricu, Karol Kmeťko pre Nitru a Ján Vojtaššák pre Spišské biskupstvo. Tých biskupov, ktorí túžili zo Skalky vybudovať duchovné centrum Slovenska...
(pokračovanie článku nájdete v prílohe)

Viliam Judák, nitriansky biskup

Stiahnite si: Bulletin č. 6

Oprava termínov podujatí, ktoré sú v tlačenej verzii Bulletinu č. 6 nesprávne uvedené:
16. – 22. jún - 7. ročník ORA ET ARS, medzinárodné výtvarno-literárne sympózium v priestoroch Veľkej a Malej Skalky. 21.6. - pracovná vernisáž, 19.7. slávnostná vernisáž. Podrobnosti nájdete na: www.visittrencin.sk/ora-et-ars

28. jún - 2. júl - katolícka pútnická konferencia “Nové svitanie“ seniorov, mládeže a rodín. Podrobnosti nájdete na www.novesvitanie.sk