Slovensky
Ďakujeme za vašu podporu.
Náš bankový účet:
IBAN: SK75 0200 0000
0028 5804 0256

Hlavička

Kalendár podujatí na Skalke v roku 2015 + praktické informácie pre návštevníkov

put
Pútnické miesto Skalka (PMS) tak ako po iné roky, ponúka svojím návštevníkom duchovné i kultúrne zážitky a poznávanie histórie tohto najstaršieho pútnického miesta na Slovensku.

Na stiahnutieKalendár podujatí 2015 (plagát A4)
Navštívte farskú stránku: www.PutnickeMiestoSkalka.sk

Bohoslužby v pútnickom kostole sv. Andreja-Svorada a Beňadika na Malej Skalke:
  • Máj, jún, september, október - v sobotu a nedeľu o 15:30,
  • Júl, august - každý deň o 15:30.
  • Príležitosť ku sv. spovedi - hodinu pred sv. omšou
  • Úmysly sv. omší, ktoré majú byť slávené v pútnickom kostole, sa zapisujú v sakristii pútnického kostola.


FEBRUÁR-MAREC
Počas pôstneho obdobia každú nedeľu o 15:00 - pobožnosť krížovej cesty v areáli Malej Skalky.

MÁJ
1. 5. Modlitbový večer pre mladých na kláštore
2. 5. Fatimská sobota, otvorenie pútnickej sezóny
29. 5. Noc kostolov
30. 5. Púťku Guadalupskej Panne Márii

JÚN
5. 6. Modlitbový večer pre mladých na kláštore
6. 6. Fatimská sobota
15. – 21. 6. Sympózium ORA ET ARS 2015
20. 6. Púť prvoprijímajúcich detí - plagát

JÚL
3. 7. Modlitbový večer pre mladých na kláštore
4. 7. Fatimská sobota
11. – 15. 7. Pútnická konferencia Nové svitanie, podrobnosti nájdete na www.novesvitanie.sk
17. – 19. 7. Hlavná púťk úcte sv. pustovníkov Andreja-Svorada a Beňadika
18. 7. Púť zasvätených - plagát
18. 7. Slávnostná vernisáž výstavy diel zo sympózia ORA ET ARS 2015 (kláštor)

AUGUST
1. 8. Fatimská sobota
5. 8. Večné sľuby rehoľných sestier FDC
7. 8. Modlitbový večer pre mladých na kláštore

SEPTEMBER
4. 9. Modlitbový večer pre mladých na kláštore
5. 9. Fatimská sobota
6. 9. Benefičný mariánsky koncert na podporu Skalky na Trenčianskom hrade
15. 9. Sv. omša na nádvorí kláštora k úcte Sedembolestnej Panny Márie
19. 9. Diecézna púťminištrantov

OKTÓBER
2. 10. Modlitbový večer pre mladých na kláštore
3. 10. Fatimská sobota
17. 10. Púťseniorov, dôchodcov, starých rodičov
25. 10. Ďakovná sv. omša na záver pútnickej sezóny

DUCHOVNÉ A KULTÚRNE AKTIVITY

V prípade Vášho záujmu o zorganizovanie farskej púte, slávenia svätej omše alebo iných podujatí sa obráťte na Farský úrad Skalka nad Váhom - farár o. Peter Beňo, e-mail: skalka(zavinac)fara.sk, tel.: +421 32 6584 240.

SPRIEVODCOVSKÁ SLUŽBA

Sprievodcovská služba v kláštore na Veľkej Skalke v mesiacoch máj, september - počas víkendov od 10.00 do 17.00 hod. V mesiacoch jún, júl, august - denne okrem pondelka od 10.00 do 17.00 hod. V prípade záujmu väčšej skupiny o prehliadku kláštora kontaktujte dopredu sprievodcovskú službu na tel.: +421 949 782 346 (Mária Marková). Vstupné je dobrovoľné. V prípade záujmu o fotografovanie v areáli kláštora (svadby, oslavy) taktiež dopredu kontaktujte sprievodcovskú službu.

BRIGÁDNICKÉ AKTIVITY

Brigádnické aktivity na PMS koordinuje n.f. BEŇADIK (p. Pavol Plško, č.t. +421 908 784 259). Rovnako účasť na brigádach ako i informácie o ich konaní obdržíte na vyššie uvedenom telefónnom čísle.

FINANČNÁ PODPORA PMS SKALKA

Finančnú podporu vo forme peňažných darov môžete zasielať na č.ú. 285804256/0200 (IBAN: SK75 0200 0000 0028 5804 0256). Za Vašu pomoc „Pán Boh zaplať!“