Slovensky
Ďakujeme za vašu podporu.
Náš bankový účet:
IBAN: SK75 0200 0000
0028 5804 0256

Hlavička

Konferencia „Pútnické cesty Slovenska“

Dňa 24.1.2015 sa konala v kláštore benediktínov v Sampore konferencia na tému „Pútnické cesty Slovenska“, ktorej sa zúčasnilo viac ako tridsať aktivistov zo Slovenska, Česka, Maďarska a Rakúska. Počas konferencie jednotliví aktivisti postupne predstavili už živé ale aj plánované pútnické cesty. Skalka pri Trenčíne ako priesečník jednotlivých trás z juhu na sever a z východu na západ sa prirodzene chce k týmto pútnickým trasám začleniť. Konferencie sa zúčastnil správca pútnickeho miesta Skalka otec Peter Beňo a aktivista N.F. Beňadik Pavol Plško, ktorí spoločne predstavili Skalku v krátkej prezentácii. Výstupom z konferencie je spoločná snaha na rozvoji tohto projektu a založenie asociácie pútnických miest na Slovensku.
www.jakubskacesta.wbl.sk
www.caminodesantiago.sk