Slovensky
Ďakujeme za vašu podporu.
Náš bankový účet:
IBAN: SK75 0200 0000
0028 5804 0256

Hlavička

Prezentácia Pútnického miesta Skalka

Miestna akčná skupina (MAS) Vršatec je občianske združenie 21 obcí a 35 členov súkromného sektora v regióne Trenčín a Ilava a spolupracuje s MAS v Českej republike v regióne Biele Karpaty. Členom združenia je aj obec Skalka nad Váhom. MAS Vršatec zorganizoval putovnú výstavu voskových figurín, ktorej slávnostné otvorenie bolo 4.2.2015 v obnovenom kaštieli v Bohuniciach pri Ilave. Súčasťou výstavy bola aj postava Sv. Beňadika a s ňou spojená prezentácia Pútnického miesta Skalka v spolupráci s obcou Skalka nad Váhom a N.F. Beňadik. Sprievodné slovo predniesla Karin Čížová, Mgr. Igor Zmeták a Plško Pavol.

Viac podrobnosti nájdete: www.masvrsatec.sk