Slovensky
Ďakujeme za vašu podporu.
Náš bankový účet:
IBAN: SK75 0200 0000
0028 5804 0256

Hlavička

Prosba o poukázanie 2% z daní

putVážení priaznivci Skalky, obraciame sa na Vás so zdvorilou prosbou o poukázanie 2% z daní na aktivity n.f. BEŇADIK.

Neinvestičný fond BEŇADIK bol zriadený vo februári 2011 za účelom organizovať aktivity smerujúce k zhromažďovaniu prostriedkov v prospech rozvoja pútnického miesta Skalka pri Trenčíne a tiež k propagácii tohto miesta.

Za štyri roky činnosti sa nám podarilo za pomoci donátorov, sponzorov, darcov a verejných zbierok zrealizovať niekoľko aktivít, ktoré viedli k zatraktívneniu pútnického miesta. V tomto roku sme si tiež naplánovali zrealizovať niekoľko aktivít, ktoré by sme bez Vašej pomoci nemohli realizovať. Medzi ne patria:

Veľká Skalka
  • ciastočná realizácia projektu SO 113 – Pasívna ochrana skaly
  • vonkajšie nasvietenie objektu
  • umiestnenie zvona
Malá Skalka
  • rekonštrukcia interiéru kostola a schodov
  • pripojenie zdroja vody
  • úprava fasády pútnického domčeka
  • umiestnenie kiosku pre potreby návštevníkov Skalky
  • a mnohé ďalšie.

Veríme, že pri podávaní daňových priznaní za rok 2014 si na nás spomeniete a podporíte projekty, ktoré by sme chceli uskutočniť. Budeme Vám vďační za Vaše príspevky.

Potrebné tlačivá na zaslanie príspevku:
Tlačivo k poukázaniu 2%
Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2014

S úctou,

Ing. Ľubomír Plško, zriaďovateľ n.f.