Slovensky
Ďakujeme za vašu podporu.
Náš bankový účet:
IBAN: SK75 0200 0000
0028 5804 0256

Hlavička

Náučný chodník Benediktínskymi cestami

Žiaci Strednej odbornej školy podnikania v Trečíne v rámci projektu Môj nápad pre región vytvorili prezentáciu náučného chodníka Benediktínskymi cestami, s ktorou postúpili až do celoslovenského kola.

Základ ich súťažnej prezentácie vo formáte pdf si môžete stiahnuť Náučný chodník Benediktínskymi cestami.

Letáčik o náučnom chodníku - verzia pre deti - možte si letáčik obojstranne vytlačiť a spolu s deťmi v nedeľné popoludnie prejsť náučný chodník :).

Informačný letáčik o
Skalke - formát A4 pdf.