Slovensky
Ďakujeme za vašu podporu.
Náš bankový účet:
IBAN: SK75 0200 0000
0028 5804 0256

Hlavička

Duchovná obnova mladých


duchovna_obnovaV dňoch 29.6. – 2.7.2012 sa na starodávnom pútnickom mieste, Skalke pri Trenčíne, uskutočnil nultý ročník duchovných cvičení spoločenstva New Dawn. Nosnou témou obnovy sa stal verš z Matúšovho evanjelia „Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte“.

Naše spoločenstvo vzniklo v roku 2009 na katolíckej charizmatickej konferencii New Dawn v Anglickom Walsinghame. Ako slovenskí pútnici zo všetkých kútov krajiny sme boli ohromení posolstvom tohto medzinárodného stretnutia, ktorého cieľom bolo ukázať svätú Cirkev so všetkými jej pokladmi a aspektami: charizmatickým, liturgickým, mariánskym, eucharistickým, sviatostným a mystickým. Viacerí z nás prežili počas tohto požehnaného času osobné obrátenie a nasmerovanie vo svojom živote a vznikli medzi nami aj silné priateľstvá. Po tejto letnej púti sme sa začali stretávať pravidelne každý mesiac ako celé spoločenstvo v Trenčíne. Nadšencov pribúdalo, a tak sme časom presúvali miesta našich stretnutí, pričom v poslednom čase sme zakotvili na Piaristickom gymnáziu. Naše stretnutia mali veľmi dobré ovocie, obzvlášť v životoch každého jedného z nás.

Do Walsinghamu sme sa ako spoločenstvo každoročne radi vracali a načerpávali tam inšpiráciu pre naše stretnutia. V roku 2010 sme mali príležitosť sa zísť k modlitbe s hlavným organizátorom Mylesom Dempseym, ktory vyjadril túžbu, aby sme sa aj my nechali použiť Pánom a usporiadali podobnú konferenciu aj na Slovensku. Túto úlohu sme prijali s veľkou bázňou, keďže sme s organizovaním väčších stretnutí nemali skúsenosti. Dôverovali sme však v Božiu prozreteľnosť – ak On chce, aby sme niečo zorganizovali, dá nám k tomu prostriedky i potrebné milosti. O reálnych kontúrach našej „minikonferencie“ sa začalo hovoriť až začiatkom tohto roku (2012). Na organizovanie veľkého celoslovenského stretnutia sme mali primálo času a skúseností, a tak sme sa zhodli na tom, že začneme zľahka a nultý ročník našej duchovnej obnovy otvoríme len pre členov nášho spoločenstva a ich blízkych. Inšpirovaní starodávnym pútnickym miestom vo Walsinghame sme si ako miesto našej konferencie vybrali Skalku pri Trenčíne. Už od začiatku príprav sme sa stretli s veľkou láskavosťou miestnych ľudí, ktorí nás podporovali v našej iniciatíve a prízvukovali, že ich veľkou túžbou je, aby toto miesto zaplnili mladí ľudia z celého Slovenska. Cítili sme sa pokorne poctení, keď sme si uvedomili, že si nás Boh vyvolil na takúto dôležitú a vznešenú úlohu.

Naše stanové minimestečko sme si rozložili pod dolnou Skalkou, rovno pri toku rieky Váh, čo nám padlo vhod, hlavne počas extrtémne horúcich dní. Duchovná obnova pozostávala z prednášok, modlitieb a liturgií, ktoré sa konali buď v hlavnom stane stanového mestečka alebo priamo v kláštore na Skalke. Na podtémy Viera, Rozlišovanie, Modlitba, Poslanie a Dávanie nám prednášali kňazi, ktorí už majú s našim spoločenstvom skúsenosti – dvaja z nich sa s nami zúčastnili i obnovy vo Walsinghame. Dvoch prednášok sa podujal aj laik, vodca charizmatického spoločenstva z Novej Dubnice. V programe boli zaradené i sv. omše, celonočná adorácia, individuálne požehnanie sviatosťou oltárnou, chvály či modlitba príhovoru, ktoré nás veľmi posilnili. Odhodlaní rozdeliť sa s tým, čo sme „zadarmo dostali“ sme ukončili našu minikonferenciu gréckokatolíckou liturgiou v pondelok na obed. Boh, ktorý dával impulzy na organizáciu tohto stretnutia, ho aj hojne požehnal, čo vnímame obzvlášť teraz, keď z nás opadáva únava a starosti spojené s organizáciou. Sme motivovaní udržiavať tradíciu našich letných stretnutí aj do budúcnosti a otvárať ich postupne aj pre širšiu verejnosť.

Na záver sa chceme poďakovať všetkým ľuďom z Anglicka, ktorí nás inšpirovali, priateľom zo Skalky, ktorí nás dojali svojou pohostinnosťou, všetkým účastníkom a tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli s organizáciou duchovných cvičení.. Najviac zo všetkého však ďakujeme Bohu, ktorý nám zadarmo daroval svojho syna – Ježiša Krista, aby sme Ho mohli zadarmo dávať ostatným.

Autor: Ján Janočko (Grepy)


 • dom09
 • dom07
 • dom24
 • dom23
 • dom16
 • dom11
 • dom18
 • dom06
 • dom01
 • dom08
 • dom19
 • dom10
 • dom17
 • dom22
 • dom25
 • dom14
 • dom13
 • dom21
 • dom02
 • dom05
 • dom20
 • dom12
 • dom15
 • dom04
 • dom03