Slovensky
Ďakujeme za vašu podporu.
Náš bankový účet:
IBAN: SK75 0200 0000
0028 5804 0256

Hlavička

Návšteva Ríma a Vatikánu

Frantisek 1V dňoch 10-12.2.2014 predstavitelia n.f. BEŇADIK na čele s nitrianskym diecéznym biskupom Mons. Viliamom Judákom navštívili Rím a Vatikán. Hlavným cieľom cesty bolo stretnutie so skalským opátom Mons. Jozefom Kráľom, ktorý pôsobí v Ríme ako kanonik v Bazilike Santa Maria Maggiore. Mons. Kráľa zástupcovia n.f. BEŇADIK informovali o dianí na pútnickom mieste Skalka, o činnosti n.f. BEŇADIK, ako i o plánoch pre budúce obdobie. Skalský opát sa mal možnosť vyjadriť k vyššie uvedeným témam, podporil činnosť n.f. BEŇADIK nielen povzbudzujúcimi slovami, ale i nemalým finančným darom. Vyslovil nádej navštíviť počas letných mesiacov Slovensko a najmä Skalku.

Neplánovaným vrcholom návštevy našej skupiny vo Vatikáne bola dňa 12.2.2014 účasť na sv.omši celebrovanej Svätým Otcom v Dome sv. Marty. Túto svätú omšu koncelebroval tiež Mons. Judák a ďalší kňazi z našej delegácie. Po svätej omši na krátkom stretnutí Mons.Judák informoval Svätého Otca o pútnickom mieste Skalka. Svätý Otec obdržal ako dar obraz Skalky, ktorého autorom bol Jozef Vydrnák.

Fotogaléria