Slovensky
Ďakujeme za vašu podporu.
Náš bankový účet:
IBAN: SK75 0200 0000
0028 5804 0256

Hlavička

Oslávili sme sviatok Krista Kráľa spolu s priateľmi z moravského Rajhradu

duchovna_obnovaOslávili sme sviatok Krista Kráľa spolu s priateľmi z moravského Rajhradu.

Na pozvanie priateľov z Benediktínskeho opátstva v Rajhrade sme 24. 11. 2013 prežili krásnu nedeľu Krista Kráľa. Ráno autobusom vyrazilo 12 pútnikov, priateľov starobylej Skalky, na púť pri príležitosti 965. výročia založenia benediktínskeho kláštora v Rajhrade pri Brne. Prijal nás páter Vojtech Malina OSB. Po rannej káve v kláštornej Taverne sme absolvovali prehliadku komplexu kláštora a Pamätníka moravského písomníctva s viac ako 60 tisíc zväzkami vzácnych rukopisov a kníh. O 11. hodine sme sa zúčastnili na slávnostnej svätej omši vo farskom kostole zasvätenom „Povýšeniu Sv. Kríža“, ktorú celebroval páter Vojtech a MUDr. Horváth čítal druhé čítanie v slovenčine. Po sv. omši nám Ing. Mílek urobil výklad o histórii a súčasnosti farského kostola. Následne nám p. Vojtech sprístupnil tú časť kláštora, ktorá nebola ešte po pôsobení československej armády zrekonštruovaná. Po krátkej prestávke nás čakal výdatný obed a debaty pri káve. O šestnástej hodine sme si vypočuli úžasný koncert v podaní speváckeho zboru z Brna. Po koncerte nás prial starosta Rajhradu Mgr. František Ondráček, predstavený kláštora páter Augustín Gazda OSB a Ing. Mílek konateľ NADACE ORA ET LABORA. Pri tejto príležitosti odzneli príhovory k ukončeniu projektu „Benediktínskymi cestami“, poďakovanie tým, ktorí prispeli na oboch stranách k jeho úspešnej realizácii. O výdatné občerstvenie pred cestou domov sa postarali fráter Antonín Poisl a fráter Heřman Řezáč. Po neformálnych rozhovoroch sme oficiálne ukončili návštevu vzájomným odovzdaním prezentov. Za N.F. Beňadik sme si uctili pátrov benediktínov darom od akad. maliara Juraja Oravca (maľovaný kríž na dreve), mesto Rajhrad a NADÁCIU ORA ET LABORA grafikami od umelca Jožka Vydrnáka. Plní dojmov a v dobrej nálade sme sa vybrali na cestu domov. V družných debatách nám cesta ubehla rýchlo a dobre naladení sme sa rozišli do svojich domovov. Pán Boh zaplať za krásny deň, o čom svedčí aj foto dokumentácia. Tešíme sa na ďalšie stretnutie s priateľmi.

Pavel Plško

linka na fotogalériu