Slovensky
Ďakujeme za vašu podporu.
Náš bankový účet:
IBAN: SK75 0200 0000
0028 5804 0256

Hlavička

Sezóna na pútnickom mieste Skalka pri Trenčíne sa už začala

brigada4Dňa 1. marca 20 veriacich zo Skalky nad Váhom pod vedením manželov Dúžekovcov, s podporou vdp. dekana Stanislava Strapka a obecného zastupiteľstva začalo na Skalke jarné upratovanie - prípravu kláštora a okolia na sezónu, ktorá bude tento rok mierne obmedzená pre pokračujúci archeologický výskum.

Na Malej Skalke sa pustili do údržby Krížovej cesty veriaci z Trenčianskeho dekanátu, študenti, ale aj odchovanci Univerzitného pastoračného centra pod vedením kaplána Juraja Sedláčka, ktorí sú už tradične súčasťou života na Skalke. Nenechali sa zahanbiť ani členovia zo Združenia kresťanských seniorov v Trenčíne, pod vedením p. Filina. Spolupatričnosť potvrdili, už tradične, pracovníci a.s. KONŠTRUKTA-Industry.

Neinvestičný fond BEŇADIK v spolupráci s TSK Trenčín, BÚ Nitra a FÚ v Skalke n./V. zabezpečil dopravné značenie a obmedzenie rýchlosti na 50 km/hod v úseku štátnej cesty II./507 Skalka n./V. – Zamarovce. Zníženie rýchlosti a osadenie dvoch dopravných zrkadiel má zvýšiť bezpečnosť stále väčšieho počtu návštevníkov Krížovej cesty na Malej Skalke.

Na výzvu vdp. dekana Stanislava Strapka, OÚ v Skalke n./V. a n.f. BEŇADIK sa v sobotu 15.3.2014 zišlo takmer 40 ochotných ľudí pri čistení náletových drevín pod vzdušným elektrickým vedením od trafostanice pod kláštorom až ku kostolu na Malej Skalke. Pridali sa k nám aj milovníci skalolezenia v osobe Jaroslava Dudku. O týždeň neskôr sa do prác zapojili dobrovoľníci z Kubrej, mládežníci aj seniori. V tejto aktivite budeme pokračovať aj v sobotu 29.3.2014 o 9.00 hod. Vítaná je každá „píla“, ale aj každá ruka pri odstraňovaní náletov. Pri odstraňovaní suchého porastu nad Krížovou cestou nám pomohli profesionálni drevorubači z firmy HUSQVARNA s.r.o. z Kubrej.

Je to len začiatok. Pri skrášľovaní a údržbe areálu Veľkej a Malej Skalky nás čaká ešte veľa práce. Každému kto akokoľvek prispel alebo prispeje k tomuto úsiliu patrí vďaka a veľké „Pán Boh zaplať“.

O ďalších akciách Vás budeme pravidelne informovať na našej stránke.

Fotogaléria