Slovensky
Ďakujeme za vašu podporu.
Náš bankový účet:
IBAN: SK75 0200 0000
0028 5804 0256

Hlavička

Biskup Jozef Haľko na tohoročnej púti posvätil zvon


Jedno z najstarších pútnických miest na Slovensku Skalka pri Trenčíne dostalo do daru nový zvon od dobrodincov z moravských Rajhradíc. Zvon posvätil po nedeľnej svätej omši Mons. Jozef Haľko.

Vždy víkend po sviatku sv. Andreja-Svorada a sv. Benedikta sa koná na malebnej Skalke pri Trenčíne výročná púť, ktorá každoročne pre tisíce pútnikov ponúka bohatý duchovný a kultúrny program. Tohoročnú púť tradične otvorili umelci vernisážou Ora et Ars. Po modlitbe svätého ruženca nasledovala svätá omša, ktorú celebroval Mons. Marián Šuráb. Po zotmení sa veriaci pomodlili krížovú cestu a sobotný večer sa zakončil svätou omšou za účasti novokňazov z Nitrianskej diecézy, ktorí veriacim udelili svoje novokňazské požehnanie. V kostolíku na Malej Skalke pokračovala celonočná adorácia.

Nedeľnú slávnostnú svätú omšu celebroval pomocný bratislavský biskup Mons. Jozef Haľko. V kázni aktuálne spojil 100. výročie začatia prvej svetovej vojny s ľudskou túžbou po mieri a zdôraznil, že mier vo svete začína mierom v našom srdci. Pustovníci, ktorí žili na tomto mieste, sú nám inšpiráciou ako získať mier v srdci aj v našej dobe. Po svätej omši požehnal nový zvon, ktorý bude umiestnený v kláštore na Veľkej Skalke. Zároveň trenčiansky dekan Mons. Milan Kupčík za všetkých pútnikov poďakoval dekanovi Stanislavovi Strapkovi za 18 rokov obetavej služby pre toto pútnické miesto a poprial Božie požehnanie novému správcovi vdp. Petrovi Beňovi. zdroj tkkbs


Fotogaléria púť 2014