Slovensky
Ďakujeme za vašu podporu.
Náš bankový účet:
IBAN: SK75 0200 0000
0028 5804 0256

Hlavička

Obnova Skalky

Neinvestičný fond BEŇADIKNeinvestičný fond BEŇADIK (N.F.B.) bol zriadený 19. februára 2011 v Trenčíne s cieľom zhromažďovať zdroje a vytvárať podmienky pre obnovu a rozvoj najstaršieho pútnickeho miesta na Slovensku - Skalka pri Trenčíne - miesta, ktoré je zasvätené sv. Andrejovi-Svoradovi a sv. Beňadikovi. Aktivity N.F.B. budú zamerané tiež na propagáciu Skalky a podporu rôznych aktivít na tomto duchovnom mieste.

N.F.B. bol založený takmer presne v deň 90. výročia vysvätenia prvých troch slovenských biskupov (v Nitre, 13, februára 1921). V tento deň pred 90 rokmi zaznela od popredných osobností slovenského národa naliehavá výzva, budovať Skalku ako národnú katolícku svätiňu, ktorá by bola ohniskom nášho cirkevno-národného života.

Dňa 20. febrára 2011 prijalo množstvo osobností slovenského cirkevného, politického, ekonomického, vedeckého a kultúrneho spoločenského spektra novú výzvu budovať a rozvíjať Skalku. Táto výzva tvorí duchovnú platformu toho, čo chceme na Skalke nielen zachovať, ale aj rozvinút a vybudovať.


Zriadovatelia N.F.BEŇADIK
Zriaďovatelia pri ustanovujúcom zasadnutí n.f. Beňadik
(Ing.S.Biroš, Mons.V.Judák, Ing.Ľ.Plško)