Slovensky
Ďakujeme za vašu podporu.
Náš bankový účet:
IBAN: SK75 0200 0000
0028 5804 0256

Hlavička

Bankové spojenie pre finančné dary

Adresa prijímateľa:
BEŇADIK, n.f.
Mariánske námestie 2
91101 Trenčín
Slovensko

Bankové spojenie:
banka: VÚB banka, a.s.
IBAN: SK75 0200 0000 0028 5804 0256
BIC: SUBASKBX

Účel: Obnova PMS