Slovensky
Ďakujeme za vašu podporu.
Náš bankový účet:
IBAN: SK75 0200 0000
0028 5804 0256

Hlavička

Naši partneri, granty a projekty


Naši priatelia z moravského Rajhradu:


⇒ Projekt Benediktinskými cestami II. - SK/FMP/15/021“, číslo smlouvy 2014/0195. Predmetom projektu bolo spracovanie a vydanie 100 stranovej publikácie v celofarebnej  lepenej väzbe. Publikáciu si môžete pozrieť na stránka www.klastorskalka.sk v sekcii „Na stiahnutie“.⇒ Projekt Benediktínskymi cestami - projekt bol finančne podporený z Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007-2013 v rámci Fondu mikroprojektov. Podporu získal n. f. Beňadik v partnerstve s NADACÍ ORA ET LABORA z moravského Rajhradu.

 ⇒ Projekt Obnova kultúrnej pamiatky "Kláštorisko Skalka" - realizované s podporou Nadácie VÚB, Bratislava, grant vo výške 10 000 EUR.O projekte si prečítajte viac v našom Skalka bulletin č.5